Οψεων Σκαλωσιές


Εξωτερικά σε ένα κτίριο καθώς τοποθετούμε την σκαλωσιά τις δίνουμε το σχήμα του κτιρίου ώστε να υπάρχει πλήρης και εύκολη πρόσβαση σε όλη την επιφάνεια. Η επικοινωνία των επιπέδων γίνεται με εσωτερικές σκάλες.

 

Αρχική