Σκαλωσιά Μπαλκονιού


Η τοποθέτηση κρεμαστής σκαλωσιάς γίνεται με μεταλλικά δάπεδα εργασίας.Πρόκειται για μια κατασκευή όπου λαμβάνονται υπόψιν πολλές παράμετροι. Επιλέγεται όταν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από εδάφους.

 

Αρχική