Πατάρι Εργασίας – Ασφαλείας


Το πατάρι εργασίας το τοποθετούμε στο ύψος που μας εξυπηρετεί εξασφαλίζοντας ένα ενιαίο δάπεδο εργασίας.
Το πατάρι προστασίας συνδέετε σε μια ολοκληρωμένη σκαλωσιά η συναρμολογείται μεμονωμένα. Η κύρια χρήση του είναι για την προφύλαξη των διερχόμενων.


Αρχική