Ειδικές κατασκευές


Οι ειδικές κατασκευές πραγματοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις. Η στατικότητα είναι πάντα σημαντική και παράλληλα μας βοηθάει να βρίσκουμε την μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε.

  Αρχική